سمن‌ها و انتخابات: مشارکت فعال بدون جانبداری

کتابچه راهنما را دانلود کنید: نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در انتخابات

 

روی تصویر کلیک کنید تا راهنما را بخوانید

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌های انتخاباتی چیست؟ سمن‌ها تا چه حد می‌توانند بر روند انتخابات تاثیر بگذارند و چه اصولی را برای ارتباط با شهروندان و همچنین نامزدهای انتخاباتی باید رعایت کنند؟ به چه حوزه‌هایی نباید وارد شوند و بالاخره بایدها و نبایدهای آنها کدام است؟ 

بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مایل‌اند مشارکت در انتخابات را در مسیر سایر فعالیت‌های خود انجام دهند اما درباره موانع یا فعالیت‌های مجاز اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی ممکن است به کمک و راهنمایی نیاز داشته باشند. این راهنما به پرسش‌های موجود درباره فعالیت‌هایی که این سازمان‌ها در زمینه انتخابات انجام می‌دهند، پاسخ می‌دهد و به نکاتی می‌پردازد که در این مسیر باید در نظر داشته باشند. چنان‌چه شما هم نقشی در یک سازمان مردم‌نهاد دارید که دغدغه‌اش جلب مشارکت مردم در برنامه‌های انتخاباتی است، این راهنما می‌تواند برایتان مفید باشد.

این اولین‌بار است که راهنمایی درباره شیوه مشارکت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد در انتخابات به زبان فارسی منتشر می‌شود. ما به شدت مشتاق شنیدن و خواندن توصیه‌ها و پیشنهادها هستیم تا بتوانیم نسخه‌های بعدی این راهنما را بهتر و بیشتر منطبق با واقعیت‌های موجود کاری و نیازهای فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد منتشر کنیم.

 

همرسانی: