کارگاه‌های آموزشی آنلاین برزن

برزن مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی با محوریت «مطالبات زنان در فضاهای شهری» برای گروه‌های محلی و منسجم زنان و اعضای سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌کند.
این کارگاه‌های آموزشی به ما کمک می‌کنند تا:
● بهترین و کارآمدترین روش‌ها را برای شناسایی، طرح و پیگیری مطالبات شهری زنان یاد بگیریم
● هم‌محله‌ای‌ها، هم‌شهری‌ها، مسئولان، مدیران و برنامه‌ریزان را از نیازها و مطالبات زنان آگاه کنیم


کارگاه‌ اول:

اهمیت مشارکت زنان در بهتر شدن کیفیت زندگی شهری

دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ (خلاصه مکتوب کارگاه)


کارگاه‌ دوم:

نقش زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری

چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵


کارگاه‌ سوم:

 آشنایی با روش‌های شناسایی نیازها و مطالبات زنان

دوشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۵


کارگاه‌ چهارم:

 زنان و مشارکت متحول کننده در فرایند توسعه

چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۵


کارگاه‌ پنجم:

حضور زنان در فضاهای عمومی و تغییر مناسبات رفتار جمعی

دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵


کارگاه‌ ششم:

طراحی یک کمپین مساله محور برای زنان

سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵


کارگاه‌ هفتم:

اجرای یک کمپین مساله محور برای زنان

سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


کارگاه‌ هشتم:

مدیریت ریسک در فعالیت‌های مردم نهاد و برنامه‌های مشارکتی زنان

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵


کارگاه‌ نهم:

باید و نبایدهای فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد در انتخابات

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵


کارگاه‌ دهم:

برنامه‌‌ریزی و برگزاری مراسم و رویدادهای محله‌محور زنان

سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ (خلاصه مکتوب کارگاه)